Složení týmu

Advokátní kancelář Mgr. Romana Keznikla tvoří zkušený a sehraný tým právníků se znalostmi v rozličných oblastech práva. Své služby poskytujeme tuzemské i zahraniční klientele.
 
Kancelář  v současné době vede: 

Mgr. Roman Keznikl, LL.M.

 • advokát
 • po ukončení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se stal v roce 1995 koncipientem
 • v roce 1999 započal advokátní praxi
 • od roku 2001 do r. 2009 působil jako správce konkursní podstaty
 • v roce 2009 úspěšně složil zkoušky insolvenčního správce
 • působí také jako rozhodce
 • specializuje se na obchodní, konkurzní a občanské právo, právo nemovitostí, vedení soudních sporů a následné exekuční řízení
 • jazykové znalosti: němčina, pasivně angličtina a ruština

Pod vedením tohoto advokáta v naší kanceláři působí  tým advokátních koncipientů a právních asistentů.

Dále advokátní kancelář spolupracuje se samostatně působícími advokáty:

 Mgr. Ing. Klára Lukášová

 • advokátka
 • v advokátní oblasti působí od r. 2004
 • jazykové znalosti: angličtina

 Mgr. Iveta Dostálová

 • advokátka
 • v advokátní oblasti působí od r. 2016
 • jazykové znalosti: angličtina

Rovněž velice úzce spolupracujeme s daňovými poradci, exekutory a notáři v Brně a okolí a v Praze. V rámci komplexnosti služeb naše advokátní kancelář spolupracuje i se zahraničními advokátními kancelářemi na Slovensku, v Rakousku, Švýcarsku, Švédsku a na Novém Zélandu.

Aktuálně